cs:about_project

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:about_project [01.07.2016 16:44]
xzadni00@cesnet.cz [2015]
cs:about_project [01.07.2016 16:46]
xzadni00@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Projekt SABU ====== ====== Projekt SABU ======
 +
 +
 +=== Motivace ===
  
 Kybernetická ochrana počítačových sítí, provozovaných služeb a uživatelů je v současné době zajišťována převážně samostatně jednotlivými subjekty, které provádějí detekci bezpečnostních událostí s dopadem na provozovanou infrastrukturu a na základě výsledků přijímají protiopatření. Informace o zjištěných bezpečnostních událostech,​ incidentech a útocích jsou mezi provozovateli sítí a služeb a mezi bezpečnostními týmy sdíleny jen v omezené míře a nejsou tak plně vytěžovány pro ochranu infrastruktury jako celku. Kybernetická ochrana počítačových sítí, provozovaných služeb a uživatelů je v současné době zajišťována převážně samostatně jednotlivými subjekty, které provádějí detekci bezpečnostních událostí s dopadem na provozovanou infrastrukturu a na základě výsledků přijímají protiopatření. Informace o zjištěných bezpečnostních událostech,​ incidentech a útocích jsou mezi provozovateli sítí a služeb a mezi bezpečnostními týmy sdíleny jen v omezené míře a nejsou tak plně vytěžovány pro ochranu infrastruktury jako celku.
 +
 +=== Vize ===
  
 Hlavním cílem projektu je proto vyvinout a nasadit pilotní systém pro efektivní předávání a analýzu zjištěných bezpečnostních událostí mezi bezpečnostními týmy v ČR s cílem predikovat další možný vývoj útoku a s cílem omezit dopad tohoto útoku na národní kyberprostor. Systém umožní včasnou výměnu informací o zjištěných bezpečnostních událostech mezi zapojenými organizacemi včetně národního a vládního bezpečnostního týmu ČR. Systém bude analyzovat a poskytovat cenné informace o aktuálně se šířících hrozbách. Zjištěné informace budou pomocí systému předávány zapojeným organizacím za účelem přípravy jejich obrany na příchozí hrozbu. Výsledky budou rovněž využity pro sledování trendů hrozeb v národním kyberprostoru,​ což může být využito ke zdokonalování kyberbezpečnostního systému ČR. Vzhledem k předávání citlivých informací mezi různými subjekty budou řešeny i právní aspekty sdílení a použití informací s ohledem na zachování soukromí. Hlavním cílem projektu je proto vyvinout a nasadit pilotní systém pro efektivní předávání a analýzu zjištěných bezpečnostních událostí mezi bezpečnostními týmy v ČR s cílem predikovat další možný vývoj útoku a s cílem omezit dopad tohoto útoku na národní kyberprostor. Systém umožní včasnou výměnu informací o zjištěných bezpečnostních událostech mezi zapojenými organizacemi včetně národního a vládního bezpečnostního týmu ČR. Systém bude analyzovat a poskytovat cenné informace o aktuálně se šířících hrozbách. Zjištěné informace budou pomocí systému předávány zapojeným organizacím za účelem přípravy jejich obrany na příchozí hrozbu. Výsledky budou rovněž využity pro sledování trendů hrozeb v národním kyberprostoru,​ což může být využito ke zdokonalování kyberbezpečnostního systému ČR. Vzhledem k předávání citlivých informací mezi různými subjekty budou řešeny i právní aspekty sdílení a použití informací s ohledem na zachování soukromí.
Poslední úprava: 01.07.2016 16:46