cs:architecture

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:architecture [21.04.2016 13:38]
andrea@cesnet.cz
cs:architecture [31.10.2019 10:05] (aktuální)
Ing. Martin Žádník Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Architektura SABU =====+====== Architektura ​Systému ​SABU =====
  
-Architektura systému SABU je postavená nad systémem [[https://​warden.cesnet.cz|Warden]]kde systém Warden ​jeho klientské konektory se stávají základními komponentami projektu SABU. Systém Warden se v kontextu SABU stává přenosovým infrastrukturním prvkemkterý umožňuje sběr a sdílení informací sebraných z bezpečnostních ​nástrojů typu IDSIPS, sondy, honeypoty.+Logická architektura funkčního vzorku se sestává z konektorůkteré napojují zdroje síťových bezpečnostních událostí, dále ze systému pro dohledání dalších kontextových informací k IP adresám ​dalším identifikátorůmkteré jsou uloženy v bezpečnostních ​událostecha ze software pro inteligentní analýzu událostí.
  
-V rámci projektu SABU dojde k návrhu a implementaci modulů pro obohacování informací, inteligentní analýzu a vstupně-výstupních konektorů.+{{:cs:sabu-architecture.png|Architektura systému SABU}}
  
-=== Prvotní návrh architektury ​SABU ===+Architektura systému ​SABU je postavená s využitím systému [[https://​warden.cesnet.cz|Warden]] a [[https://​mentat.cesnet.cz|Mentat]]. Systém Warden se v kontextu SABU stává přenosovým infrastrukturním prvkem, který umožňuje sběr a sdílení informací sebraných z bezpečnostních nástrojů typu IDS, IPS, sondy, honeypoty. Systém Mentat se stává úložištěm událostí v Systému SABU.
  
-Návrh architektury ​SABU na následujícím obrázku pochází z období ​návrhu ​projektu ​vychází ze zkušeností z vývoje ​provozu systému [[https://​warden.cesnet.cz|Warden]] ​systému [[https://​mentat.cesnet.cz/​|Mentat]]tzn. z listopadu 2014    ​+V rámci projektu ​SABU došlo k návrhu a implementaci modulů pro obohacování informací, inteligentní analýzu ​vstupně-výstupních konektorů ​následně sestavení modulů do funkčního vzorkukterý sbírá, obohacuje, analyzuje a distribuuje získaná data zpět do komunity zapojených organizací.
  
-{{:cs:sabu-architecture.png|Architektura ​systému SABU}}+Ukázka množství bezpečnostních událostí proudících do systému SABU za jeden den, rozdělena podle země, do které náleží útočící IP adresa. 
 + 
 +{{:cs:sabu-events.png|Události ​systému SABU}}
Poslední úprava: 21.04.2016 13:38