cs:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:start [21.04.2016 14:13]
andrea@cesnet.cz
cs:start [27.04.2016 13:41]
andrea@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== SABU ====== ====== SABU ======
  
-Projekt **SABU** (**S**ystém pro **A**nalýzu **B**ezpečnostních **U**dálostí) je projekt z [[http://​www.mvcr.cz/​clanek/​program-bv-iii-1-vs-program-bezpecnostniho-vyzkumu-ceske-republiky-2015-2020.aspx|Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2020 (BV III / 1 VS)]] a je financován [[http://​www.mvcr.cz|Ministerstvem vnitra České republiky]],​ číslo projektu je VI20162019029. Řešiteli projektu SABU jsou [[https://​www.cesnet.cz|sdružení CESNET]] a [[https://​www.muni.cz|Masarykovou univerzitou]].+Projekt **SABU** (**S**ystém pro **A**nalýzu **B**ezpečnostních **U**dálostí) je projekt z [[http://​www.mvcr.cz/​clanek/​program-bv-iii-1-vs-program-bezpecnostniho-vyzkumu-ceske-republiky-2015-2020.aspx|Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2020 (BV III / 1 VS)]] a je financován [[http://​www.mvcr.cz|Ministerstvem vnitra České republiky]],​ číslo projektu je VI20162019029. Řešiteli projektu SABU jsou [[https://​www.cesnet.cz|sdružení CESNET]] a [[https://​www.muni.cz|Masarykova univerzita]].
  
 Cílem projektu SABU je vyvinout **systém pro inteligentní analýzu a efektivní předávání informací typu bezpečnostní událost a bezpečnostní incident** mezi bezpečnostními týmy v České republice, s cílem predikovat další možný vývoj útoku a s cílem omezit dopad tohoto útoku na národní kyberprostor. Systém by měl umožnit včasnou výměnu informací o zjištěných bezpečnostních událostech mezi zapojenými organizacemi včetně Národního a Vládního bezpečnostního týmu ČR. Systém bude analyzovat a poskytovat cenné informace o aktuálně se šířících hrozbách. Cílem projektu SABU je vyvinout **systém pro inteligentní analýzu a efektivní předávání informací typu bezpečnostní událost a bezpečnostní incident** mezi bezpečnostními týmy v České republice, s cílem predikovat další možný vývoj útoku a s cílem omezit dopad tohoto útoku na národní kyberprostor. Systém by měl umožnit včasnou výměnu informací o zjištěných bezpečnostních událostech mezi zapojenými organizacemi včetně Národního a Vládního bezpečnostního týmu ČR. Systém bude analyzovat a poskytovat cenné informace o aktuálně se šířících hrozbách.
Poslední úprava: 21.07.2016 14:13