cs:architecture

Architektura SABU

Architektura systému SABU je postavená nad systémem Warden, kde systém Warden a jeho klientské konektory se stávají základními komponentami projektu SABU. Systém Warden se v kontextu SABU stává přenosovým infrastrukturním prvkem, který umožňuje sběr a sdílení informací sebraných z bezpečnostních nástrojů typu IDS, IPS, sondy, honeypoty.

V rámci projektu SABU dojde k návrhu a implementaci modulů pro obohacování informací, inteligentní analýzu a vstupně-výstupních konektorů.

Prvotní návrh architektury SABU

Návrh architektury SABU na následujícím obrázku pochází z období návrhu projektu a vychází ze zkušeností z vývoje a provozu systému Warden a systému Mentat, tzn. z listopadu 2014.

Architektura systému SABU

Poslední úprava: 21.04.2016 13:38