cs:spoluprace

Spolupráce

Jedním z cílů projektu SABU je iniciovat sdílení informací typu bezpečnostní incident a bezpečnostní událost na národní a mezinárodní úrovni. Prohlubování spolupráce mezi bezpečnostními týmy, provozovateli sítí a služeb v České republice je tedy jednou z našich misí. Uvítáme proto partnery z řad provozovatelů sítí a organizací zabývajících se bezpečností, kteří by byli ochotni participovat některým z následujících způsobů:

  • příjmem reportů informujících je o bezpečnostních událostech majících vztah k jimi provozované síti
  • sdílet data z provozovaných bezpečnostních nástrojů (IDS, IPS, sondy, logy …)
  • zapojit se do pilotního provozu systému SABU

V případě, že máte zájem stát se partnerem projektu SABU, kontaktujte nás prosím.

Partneři projektu SABU

V současné době jsou našimi partnery v projektu SABU následující organizace:

Last modified:: 08.05.2016 20:54