cs:start

SABU

Projekt SABU (Sdílení a Analýza Bezpečnostních Událostí v ČR) je projekt z Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2020 (BV III / 1 VS) a je financován Ministerstvem vnitra České republiky, číslo projektu je VI20162019029. Řešiteli projektu SABU jsou sdružení CESNET a Masarykova univerzita.

Cílem projektu SABU je vyvinout systém pro inteligentní analýzu a efektivní předávání informací typu bezpečnostní událost a bezpečnostní incident mezi bezpečnostními týmy v České republice, s cílem predikovat další možný vývoj útoku a s cílem omezit dopad tohoto útoku na národní kyberprostor. Systém by měl umožnit včasnou výměnu informací o zjištěných bezpečnostních událostech mezi zapojenými organizacemi včetně Národního a Vládního bezpečnostního týmu ČR. Systém bude analyzovat a poskytovat cenné informace o aktuálně se šířících hrozbách.

Hlavní cíle projektu:

  • Plošné rozšíření sběru a sdílení bezpečnostních událostí z široké palety bezpečnostních prvků (od různých výrobců) generujících tyto události.
  • Inteligentní analýza bezpečnostních událostí a využití výsledků inteligentní analýzy pro zvýšení ochrany provozovaných sítí, služeb a uživatelů.
  • Výměna informací na národní a mezinárodní úrovni.
Last modified:: 21.07.2016 14:13